აღმავალი კვანძი ლომში, დაღმავალი კვანძი მერწყულში.

?ასტრონომიულად კარმულ კვანძებს ფიზიკური სხეული არ აქვთ, ისინი არიან მთვარისორბიტისა და ეკლიპტიკის გადაკვეთის წერტილები.

➡️ჩრდილოეთ წერტილს ეწოდება აღმავალი კვანძი, (შეგვიძლია ვუწოდოთ ჩრდილოეთისკვანძი) გვაძლევს ინფორმაციას, რა გზით უნდა მოახდინოს ადამიანმა, ამ ინკარნაციაშიგანვითარება და რა გამოცდილების მიღება ჭირდება, ანუ აღმავალი კვანძი გვიჩვენებსადამიანის კარმულ მისიას. მის კარმულ ამოცანას რომელიც აუცილებლად უნდა ამოხსნას.

ხოლო დაღმავალი კვანძი , (შეგვიძლია ვუწოდოთ სამხრეთის კვანძი) გვაძლევსინფორმაციას, ადამიანის წარსულ ცხოვრებაზე და წინა ინკარნაციებში დაგროვილგამოცდილებაზე. ახლა კი დავიწყოთ მიმოხილვა, როგორ იმუშავებენ კარმული კვანძებიზოდიაქოს ღერძებზე, თუმცა გაითვალისწინეთ რომ კვანძებზე შეერთებული პლანეტები დაკვადრატები რაღაც დონეზე ცვლიან კარმულ ამოცანას.

აღმავალი კვანძი ლომში,♌️ დაღმავალი კვანძი მერწყულში.♒️

ასეთი ადამიანი, წინა ინკარნაციებში მიღებული გამოცდილების ხარჯზე, შესაძლებელია იყოს, ზედმეტად ორიენტირებული კოლექტიურ და ჯგუფურ თემებზე. მისთვის პრიორიტეტი იყოსხალხი, მეგობრები და თანამოაზრეები. ასეთი ადამიანი დაბადებულია ანარქიული, ტოლერანტული, თავისუფლების მოყვარული, ავანგარდული და დამოუკიდებელი ბუნებით. ასეთი ადამიანი, მთლიანად ხალხსზე და თავის სოციუმზე ორიენტაციის გამო, არ იყოორიენტირებული საკუთარ თავზე და საკუთარი თავის დამკვიდრებაზე სოციუმში. ამინკარნაციაში კი ევალება გახდეს ცენტრი, ყავდეს პუბლიკა, გამოიმუშაოს და ლიდერულითვისებები, კარგი იქნება თუ, ნორმის ფარგლებში ექნება ამბიციებიც. ასევე კარგი იქნება თუასეთ ადამიანს, შეხება ექნება შემოქმედებით თემებთან, სცენასთან ან ბავშვებთან. კარგადდამუშავდება კვანძი, თუ ასეთ ადამიანს ეყოლება შვილები და მის ცხოვრებაშიაქტუალიზირებული იქნება სიყვარულის თემები.

გაუზიარე ეს სტატია მეგობრებს

ასევე გირჩევთ