ნატალური რუკის შედგენა

დაბადების დღე
დაბადების დრო

თუ დაბადების დრო უცნობია, მონიშნეთ ოფცია.*

დროის სარტყელი გრინვიჩიდან:

შენიშვნა: თუ დროის სარტყელი არასწორია შეგიძლიათ მისი კორექტირება

* შენიშვნა: თუ დაბადების დრო უცნობია, რეპორტში გამორთული იქნება ასცედენტი, სახლების მდებარეობა, პლანეტების განლაგება სახლებში და მთვარის ასპექტები.

ასტროლოგიური ინტეპრეტაციები: პლანეტები ნიშნებში, პლანეტები სახლებში, პლანეტარული ასპექტები წარმოადგენს astroblogi.com-ის საკუთრებას და მათი კოპირება, გადაწერა და გამრავლება აკრძალულია საიტის ადმინსტრაციასთან შეთანხმების გარეშე.