სექსი ნატალურ ასტროლოგიაში

კლასიკურ ასტროლოგიაში, მიიჩნეოდა რომ, სექსუალურ კავშირებზე პასუხისმგებელი იყო მე-8 სახლი, თუმცა მას მერე ბევრი რამ შეიცვალა, სამყარო განვითარდა და ხალხის შეხედულებებიც შეიცვალა რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით. შესაბამისად ცვლილებები მოხდა ასტროლოგიაშიც. თანამედროვე ასტროლოგიაში სექსის სახლად განიხილება მე-5 სახლიც და ბევრი ასტროლოგი დაობს ამ საკითხზე სექსი მე-8 სახლია თუ მე-5. ახლა კი შევეცდები ის მოსაზრება გაგიზიაროთ რასაც მე ვეთანხმები. სექსუალური კავშირი როგორც ენერგო ცვლა, ორ ადამიანს შორის არის მე-2 და მე-8 სახლები. მე-2 სახლი ჩემი ენერგეტიკული პოტენციალი, მე-8 სახლი პარტნიორის ენერგეტიკული პოტენციალი, და მათი კავშირები გვიჩვენებს როგორ ხდება ჩვენი და ჩვენი პარტნიორის ენერგოცვლა. მე-8 სახლი არის მე-7 სახლის შემდეგი სახლი, ანუ მე-8 სახლის სექსი გულისხმობს ისეთ სექსუალურ კავშირს, სადაც უკვე პარტნიორულ ურთიერთობაში ხარ და გარკვეული სახის მოვალეობები გაკისრია. მე-8 სახლის სექსის დროს ადამიანი პარტნიორთან ამყარებს ღრმა ემოციურ კავშირს და დაკავშირებული ხდება ენერგეტიკულადაც.

ჩემი აზრით მე-5 სახლიც არის სექსი, თუმცა განსხვავდება მე-8 სახლის სექსისგან,
მე-5 სახლის სექსში არ გაქვს მოვალეობები პარტნიორის მიმართ, ეს არის თავისუფალი სექსი როგორც გართობა და სექსი როგორც შემოქმედება. ამასთან ერთად მე-5 სახლი არის შვილები და არის მე-8 სახლიდან მე-10 სახლი ანუ შედეგი მე-8 სახლის ქმედების.

გაუზიარე ეს სტატია მეგობრებს

ასევე გირჩევთ