აღმავალი კვანძი ტყუპებში

?ასტრონომიულად კარმულ კვანძებს ფიზიკური სხეული არ აქვთ, ისინი არიან მთვარის ორბიტისა და ეკლიპტიკის გადაკვეთის წერტილები.✅

➡️ჩრდილოეთ წერტილს ეწოდება აღმავალი ☊ კვანძი, (შეგვიძლია ვუწოდოთ ჩრდილოეთის კვანძი) გვაძლევს ინფორმაციას, რა გზით უნდა მოახდინოს ადამიანმა, ამ ინკარნაციაში განვითარება და რა გამოცდილების მიღება ჭირდება, ანუ აღმავალი კვანძი გვიჩვენებს ადამიანის კარმულ მისიას. მის კარმულ ამოცანას რომელიც აუცილებლად უნდა ამოხსნას.
ხოლო დაღმავალი კვანძი ☋ , (შეგვიძლია ვუწოდოთ სამხრეთის კვანძი) გვაძლევს ინფორმაციას, ადამიანის წარსულ ცხოვრებაზე და წინა ინკარნაციებში დაგროვილ გამოცდილებაზე. ახლა კი დავიწყოთ მიმოხილვა, როგორ იმუშავებენ კარმული კვანძები ზოდიაქოს ღერძებზე, თუმცა გაითვალისწინეთ რომ კვანძებზე შეერთებული პლანეტები და კვადრატები რაღაც დონეზე ცვლიან კარმულ ამოცანას. ✅

ღმავალი კვანძი ტყუპებში,♊️ დაღმავალი კვანძი მშვილდოსანში.♐️

ასეთი ადამიანი, დიდი გამოცდილებითა და სიბრძნითაა მოსული ამ ინკარნაციაში. ადამიანი კვანძების ამ განლაგებით, წინტერესდებოდა ვრცელი, მაშტაბური საკითხებით და ცდილობდა ყველაფერი აკადემიურ დონეზე შეესწავლა. მისთვის მნიშვნელოვანი იყო სწავლა-განათლება, ხშირად შესაძლებელია მასწავლებლის როლშიც გამოდიოდა სოციუმში ან შეიძლება სულაც მასწავლებელი იყო. ასეთი სული წინა ინკარნაციაში, (ან იმ ცხოვრებაში რომლის გამოცდილებითაც დაიბადა) ბევრს მოგზაურობდა და ეცნობოდა სხვა და სხვა ქვეყნების კულტურებსა და ტრადიციებს. ასევე შესაძლებელია იყო სულიერ თემებშიც, ქონდა შეხება რელიგიასთან ან მსგავს თემებთან.
ამ ცხოვრებაში კი ადამიანს ევალება, მასწავლებლის როლიდან გადაინაცვლოს მოსწავლის როლში. ისწავლოს მოსმენა და სხვისი აზრის გათვალისწინება. დაინტერესდეს მის გარშემო მიმდინარე დეტალებით. აქტიურად ჩაერთოს ყოველდღიურ საკითხებში და კონტაქტებში. იყოს უფრო კომუნიკაბელური მის ახლო წრეში და ქონდეს ბევრი კავშირები მისთვის ახლო გარემოსთან. ასეთი ადამიანი უნდა დაინტერესდეს ცოდნით, ინფორმაციული თემებით, ყველაფერზე უნდა ქონდეს ზოგადი წარმოდგენა და მუდმივად ცოდნის მიღებაში უნდა იყოს. კარგი იქნება თუ ასეთი ადამიანს, პროფესიულად შეხება ექნება ინფორმაციულ თემებთან.

გაუზიარე ეს სტატია მეგობრებს

ასევე გირჩევთ