მინერალური ქვების ტარება მთვარის დღეების მიხედვით

მთვარის 1-ლი დღე: ბრილიანტი, შავი ძოწი, მარგალიტი, ოპალი, მთის ბროლი, ოლივინი.
მთვარის მე-2 დღე: ავანტურინი, ფერადი აქატი, აქვამარინი, ლალი, ნეფრიტი (jade), ხალცედონი.
მთვარის მე-3 დღე: ავანტურინი, აქატი, აქვამარინი, ნეფრიტი, მარჯანი, ლალი, ხალცედონი, წითელი სარდენი.
მთვარის მე-4 დღე: აქატი, ამაზონიტი, მწვანე ნეფრიტი, სერდოლიკი, პერელივიტი
მთვარის მე-5 დღე: მარმარილო, ვარდისფერი ხალცედონი, როდონიტი, ქარვა, ფირუზი.
მთვარის მე-6 დღე: ფირუზი. ვარდიფერი კვარცი, ლაზურიტი, ციტრინი, გიანციტი
მთვარის მე-7 დღე: საფირი, თეთრი მარჯანი, საფირონი, ჰელიოტროპი, ობსიდიანი
მთვარის მე-8 დღე: წითელი ჰიანციტი , მარმარილო, ოლივინი, ჰრიზოლიტი, იასპი, მორიონი.
მთვარის მე-9 დღე: შავი მარგალიტი, ალექსანდრიტი, მირიონი, რაუხტიპაზი, змеевик
მთვარის მე-10 დღე: ფირუზი, ოლივინი, სერდოლიკი, ქრიზოლიტი, ქარვა
მთვარის მე-11 დღე: ცეცხლოვანი ოპალი, სელენიტი, სერდოლიკი, ჰემატიტი
მთვარის მე-12 დღე: ამეთვისტო. ვარდიფერი მარგალიტი. კორალი, ლაზურიტი.
მთვარის მე-13 დღე: ლალი, ტურმალინი, წითელი ოპალი.
მთვარის მე-14 დღე: ჰიანციტი, ლაზურიტი, ნეფრიტი, საფირონი
მთვარის მე-15 დღე: აქატი, გაგატი, მირიონი, სელენიტი
მთვარის მე-16 დღე: ნებისმიერი მარგალიტი (გარდა შავისა). ფირუზი, ობსიდანი, ჩაროიტი, შპინელი.
მთავრის მე-17 დღე: გამჭირვალე ამეთვისტო, ცირკონი, ყვავის და შევარდენის თვალი.
მთავრის მე-18 დღე: თეთრი აქატი, აქვამარინი, ღია ფერის ამეთვისტო, ოპალი, შპინელი.
მთვარის მე-19 დღე: გაგატი, ჰემატოტი, მწვანე ძოწი, ლაბრადორი, მორიონი, ოლივინი, წითელი ონიქსი, ხრიზოლიტი
მთავრის მე-20 დღე: მთის ბროლი, წითელი იასპი
მთვარის 21-ე დღე: ავანტურინი, ალექსანდრიტი, ობსიდიანი, პირიტი , ცირკონი
მთვარის 22-ე დღე: ცისფერი აქატი, ლურჯი საფირონი, ცისფერი ნეფრიტი, წითელი ქარვა, ლურჯი იასპი.
მთვარის 23-ე დღე: змеевик, მწვანე კროკოდილიტი, შავი ნეფრიტი, სარდერი, რაუხტოპაზი
მთვაროს 24-ე დღე: მალახიტი, მარიონი, ცისფერი ნეფრიტი, ონიქსი, შავი იასპი, ჰაეროვანი ობსიდიანი.
მთვარის 25-ე დღე: მწვანე კატის თვალი, ცისფერი ან ლურჯი შევარდენის თვალი, ჟღალი ვეფხვის თვალი, ნებისმიერი კვარცი.
მთვარის 26-ე დღე: ყვითელი ან ცისფერი ნეფრიტი, მარჯანი, ჟადეიტი, ხრიზოპრაზი.
მთვარის 27-ე დღე: იასამნისფერი გამჭირვალე ამეთვისტო, ზურმუხტი, ვარდისფერი ან მალინისფერი კვარცი, წითელი კორალი, მალახიტი, ლაზურიტი, რიუხტოპაზი, სელენიტი, ჩაროიტი.
მთვარის 28-ე დღე: ადულიარი, აქვამარინი, ამეთვისტო, ჟადეიტი, რძისფერი ოპალი, ქრიზოლიტიმ ქრიზოპრაზი.
მთვარის 29-ე დღე: შავი მარგალიტი, змеевик, კახოლონგი, ობსიდიანი, თეთრი ოპალი, ფერადი იასპი.
მთვარის 30-ე დღე: შავი ძოწი, თეთრი მარჯანი, მარმარილო, ტურმალინი, მთის ბროლი.

N.G.

გაუზიარე ეს სტატია მეგობრებს

ასევე გირჩევთ