მე-2 სახლი

დღეს მინდა გესაუბროთ მე-2 სახლზე და მის მნიშვნელობაზე ვრცლად ნატალურ რუკაში.
მე-2 სახლზე ძირითადად შეგხვდებათ ინფორმაციები, რომ ეს არის ჩვენი მატერიალური მდგომარეობა, ფინანსური შემოსავლები, საკუთრება, ფასეული ნივთები, ძვირფასეულობა და ძირითადად ფიზიკური და მატერიალური თემები. ეს ყველაფერი კი შედის მე-2 სახლის დახასიათებაში.

თუმცა მე-2 სახლი ასევე არის ჩვენი ფასეულობები, ჩვენი თვითშეფასების უნარი, როგორ ვაფასებთ საკუთარ თავს “რა ვღირვარ მე”. მაგალითად: მე-2 სახლს მშვილდოსანში საკუთარი თავის შეფასება მაღალი აქვს ის არ იმუშავებს დაბალ ხელფასზე, მისთვის შეუფერებელ ან ისეთ საქმეზე, რომელიც არ არის მისთვის მორალური და რომელიც წვრილმან საკითხებს ეხება. იგივე შეიძლება არ ქნას მე-2 სახლმა ტყუპებში და წვრილმან თემებს დათანხმდეს პატარა ხელფასზე.
თუმცა შესძლებელია ქონდეს რამოდენიმე შემოასავალი, სწორედ ამიტომაა კავშირში მე-2 სახლი მატერიალურ თემებთან რადგან ეს ფასეულობებია. ზოგისთვის მთავარი ფასეულობა ფულია, ზოგისთვის კი სხვა რამე.
მე-2 სახლი ასევე ეს არის ადამიანის ეთიკური მხარე. მე-2 სახლი ასევე კავშირშია ადამიანის ნიჭებთან და ხშირად მასში მოხვედრილი პლანეტა ან ნიშანი გვიჩვენებს ნიჭებს ამ პლანეტის ან ნიშნის თემებში.
მე-2 სახლი ასევე კავშირშია ადამიანის ენერგეტიკულ პოტენციალთან და მის “ენერგო რეზერვუართან”, გვიჩვენება ადამიანის ენერგიას და მატერიალური სიამოვნებით ტკბობის უნარს. ასევე მონაწილეობს სექსუალურ თემებშიც, მე-2 სახლი ეს არის ჩემი ენერგეტიკული პოტენციალი და მე-8 სახლი პარტნიორის ენეგეტიკული პოტენციალი, მათი ურთიერთობა კი ერთმანეთთან გვიჩვენებს თუ როგორ ხდება ენერგომიმოცვლა.

გაუზიარე ეს სტატია მეგობრებს

Facebook
Telegram
WhatsApp
Pinterest

ასევე გირჩევთ