პროგრესიები ნაწილი II

წინა პოსტში ჩვენ ვისაუბრეთ პროგრესულ მთვარეზე და მის მოძრაობაზე, რადგან, ამ მეთოდში ყველაზე დიდი მნიშვნელობა მთვარეს ენიჭება. დღეს კი სხვა პლანეტებზე ვისაუბრებთ. პროგრესია დინამიკური პროგნოსტიკური მეთოდია და ადამიანის განვითარების პროცესებს აღწერს, ეს არის ასტროლოგების კვლევის შედეგად აღმოჩენილი მეთოდი და პლანეტების მოძრაობის შენელებული ვერსია, სადაც ერთი დღე = ერთი წელს. რადგან მთვარე ერთ ნიშანს 2.5 დღეში […]