პროგრესიები

პროგრესია (secondary progressions) ერთ-ერთი ძველი პროგნოსტიკური მეთოდია, რომელიც დღემდე გამოიყენება პრაქტიკაში. პირადად მე, როდესაც კლიენტისთვის პროგნოზის გაკეთება მიწევს, პირველად პროგრესულ რუკას ვუყურებ, შემდგომ ტრანზიტს, სოლარს და ა.შ. პროგრესული რუკა იშვიათადაა დაკავშირებული გარე, ხილვად მოვლენებთან. იგი ადამიანის შინაგან განწყობებს, გრძნობებსა და ემოციებს გვიჩვენებს და ასახავს, თუ ცხოვრების რომელ ეტაპზე ადამიანი ამჟამად. პროგრესიაში ყველაზე დიდი ყურადღება მთვარეს […]