მთვარის ასპექტაცია ნეპტუნთან

ნეპტუნი ეს არის კოლექტიური, არაცნობიერი პლანეტა, იგი აყალიბებს თაობებს, და გვიჩვენებს ამ თაობების წარმოდგენებს სულიერ და რწმენით თემებზე, მათ დამოკიდებულებებს ილუზიებისა და ოცნებების მიმართ. ასევე ნეპტუნი გვიჩვენებს თაობების შემოქმედებით უნარებს და ნიჭებს ხელოვნების სხვადასხვა დარგში. ნებისმიერ პლანეტას, რომელსაც ასპექტი აქვს ნეპტუნთან, კონცენტრაცია და რეალობის აღქმა უჭირს თავისთვის დამახასიათებელ თემებში. ასეთი პლანეტა კარგავს უნარს იმუშაოს საზღვრებში […]