ლია ბარათაშვილის

ასტროლოგიის სკოლა

"ასტროლოგოსი"

ასტროლოგიის სკოლა “ასტროლოგოსი” წელიწადში ორჯერ აცხადებს მოსწავლეების მიღებას.

სწავლის ხანგრძლივობაა 9 თვე, რომელიც მოიცავს კოსმოლოგიის საწყისებს, რაც სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ მოსწავლემ სირღმისეულად შეძლოს ნატალური რუკის წაკითხვა და მისი ფსიქო ანალიზი, ხოლო 9 თვიანი კურსის დასრულების შემდგომ მოსწავლის სურვილისამებრ შეუძლია განარგძოს სწავლა 2 წლიან პროგრამაზე, რომელიც მოიცავს ჰუმანისტურ კოსმოლოგიას, რისი წარმატებით დასრულების შემდეგ ექნება საშუალება მიიღოს დიპლომი.

წელი
0 +
კურსი
0 +
მოსწავლე
0 +

პროგრამა

I კურსი – კოსმოლოგიის საწყისები
 
1. შესავალი კოსმოლოგიაში;
2. სტიქიები, ჯვრები, კვადრანტები, ჯონსის ფიგურები, ნატალის ზოგადი კონფიგურაციები;
3. ზოდიაქოს ნიშნები ;
4. პლანეტები და მათი მმართველობის სფეროები.
5. პლანეტები (დირექტული, სტაციონალური, რეტრო) ზოდიაქოს ნიშნებში;
6. ფიქტიური პლანეტები და ასტეროიდები ;
7. ასპექტები ზოგადად, მინორული, მაჟორული და ცალკეული პლანეტების ასპექტები;
8. ზოდიაქოს სახლები;
9. ზოდიაქოს ნიშნები და პლანეტები სახლებში.
10. ნატალური რუქის ინტერპრეტაციის მეთოდები ;
11. პიროვნების ფსიქოლოგია ნატალურ რუქაში;
12. ასტროფსიქოანალიზი;
13. შემაჯამებელი გამოცდა
 
II კურსი – ჰუმანისტური კოსმოლოგია
 
1. დინამიური პროგნოზი
2. პლანეტარული რიტმოლოგია
3. ალტერნიტიული პროგნოზირება
4. რექტიფიკაციის მეთოდები
5. კონსულტაციის ფსიქოლოგიური და ეთიკური ნორმები (ჩათვლა);
6. საკონსულტაციო პრაქტიკა (გამოცდა);
7. საკურსო;

ვებინარები

სწავლა მიმდინარეობს ონლაინ, ვებინარის საშუალებით, სადაც მოსწავლეს საშუალება აქვს დედამიწის ნებისმიერი წერტილიდან დაესწროს სასწავლო პროცესს, როგორც პერსონალური კომპიუტერით ასევე მობილური მოწყობილობის საშუალებით.

ყოველი ლექცია იწერება და მოსწავლეს საშუალება აქვს მოუსმინოს მოგვიანებით ან მისთვის კომფორტულ და მოსახერხებელ დროს.