ჩემი ასტრობლოგი

Astrology.Ge პროფესიონალ და მოყვარულ ასტროლოგებს სთავაზობს პირად ბლოგს, რითიც დაეხმარება მათ განვითარებაში. ჩვენი სერვისი მდგომარეობს შემდგომში: განაცხადის შევსების შედეგ ჩვენ გამოგიყოფთ ქვედომენს, პირობითად თუ თქვენ სკოლას/დაწესებულებას ქვია „ასტროლოგოსი“, მიიღებთ შემდეგი სახით ქვედომენს astrologs.astrology.ge, სადაც არ იქნებით შეზღუდული და შეძლებთ საკუთარი სიახლეების, პროგნოზების და შეხედულებების გაზიარებას. სერვისი რა თქმა უნდა უფასოა! ჩვენი ტექნიკური ჯგუფი გაგიწევთ კონსულტაციას და საჭიროების შემთხვევაში დაგემარებათ მის გამართვაში.

დომენის მოთხოვნა

დომენის მოთხოვნით თქვენ ადასტრუებთ, რომ წაიკითხეთ და ეთანხმებით ქვედომენის გამოყენების წესებს და პირობებს.

დადებითი პასუხის შემთხვევაში, მითითებულ ელ. ფოსტაზე გამოგეგზავნებათ ქვედომენთან დაკავშირებული ყველა საჭირო ინფორმაცია.

წესები და პირობები:

აკრძალულია ისეთი კონტექტის განთავსება, რითიც ირღვევა საავტორო უფლებები.

აკრძალულია თემატური შინაარსის სიახლეების განთავსება, რომელიც აკნინებს პიროვნებას, მის რწმენას და მიმდინარეობას.

აკრძალულია სარეკლამო სერვისების დახმარებით ბანერების განთავსება ან/და ისეთი ქმდებედა, რითიც მომხმარებელი მისამართდება გარე რესურსზე.

აკრძალულია მავნე სკრიპტების განთავსება, რომელიც იწვევს სერვერის შეფერხებას და მის გაუმართაობას.

აკრძალულია ფასების განთავსება მაგ: სერვისის საფასური, ნივთის საფასური და ელ. კომერციასთან ასოცირებადი ქმედებები.

აკრძალულია ქმედებები, რომელიც სახელს ულახავს Astrology.Ge-ს და მის ქმედებებს, ასეთი დარღვევის შემთხვევაში ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას დაუყონებლივ შეაჩეროს ქვედომენი.

აკრძალულია ქმედება, სადაც ქვედომენის მფლობელი ასოცირდება, როგორც Astrology.Ge-ს მესაკუთრე.