რუნოლოგიის სკოლა

რუნოლოგია, გრაფიკული მაგიის ერთერთი განხრაა, რომელიც ყოველთვის წარმოადგენდა ინტერესის საგანს, რის გამოც საზოგადებაში ჩამოყალიბდა ბევრი მცდარი და არამართებული წარმოდგენა რუნების შესახებ.
 
კურსის მიზანია ადამიანში ჩამოაყალიბოს სწორი აღქმა სისტემის მიმართ, ხოლო ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია პრაქტიკაზე, რაც მოსწავლეს საშუალებას აძლევს საკუთარი გამოცდილებით ჩამოიყალიბოს სტრუქტურული ცოდნა.

ლექციები დაიწყება ოქტომბერში

კურსის ხანგრძლივობაა 3 თვე

სწავლის ღირებულებაა თვეში 150₾

პროგრამა

კურსი განმავლობაში მსმენელი:

ინტენსიური სასწავლო კურსი მოიცავს 24 გაკვეთილს,
ძირითადი პროგრამა:
 
– მითოლოგია, ღმერთები და რუნები
– ფუტარკი
– უმცროსი ფუტარკი
– ისლანდიური და ნორტუმბრიული რიგის რუნები
– გრაფიკული მაგიის საფუძვლები
– რუნების დამზადება და აქტივაცია
– ფორმულების შედგენა სიტუაციის მიხედვით
– აქტივაციის მეთოდები (დიდი და პატარა რიტუალი)
 
დამატებითი საკითხები რაც კურსის განმავლობაში იქნება განხილული:
– რუნების ისტორიის და ენერგიების ძირითადი საფუძვლები
– ეთიკის საკითხი
– მედიტაციის და აღქმის ხელოვნება
– რუნული მაგები, უსაფრთხოა თუ არა რუნული მაგია
– რუნული ოსტატების ტრადიციული და თანამედროვე მეთოდები
– დასაშვები ზღვარი. სად შეიძლება და სად არ შეიძლება პრაქტიკით ჩარევა
– რუნული”ღმერთები”; ვინ არიან ისინი
– გალდორი და სეიტი, მათი ურთიერთკავშირი
– რუნები და მათი სტილიზაცია
– ბინდრუნები, შედგენა და გამოყენება
– ლიტერები
– გლიფები
– სხვადასხვა ელემენტები, რომლებიც შეიძლება რუნებთან მუშაობისას შეგვხვდეს და ა.შ.

ვებინარები

სწავლა მიმდინარეობს ონლაინ, ვებინარის საშუალებით, სადაც მოსწავლეს საშუალება აქვს დედამიწის ნებისმიერი წერტილიდან დაესწროს სასწავლო პროცესს, როგორც პერსონალური კომპიუტერით ასევე მობილური მოწყობილობის საშუალებით.

ყოველი ლექცია იწერება და მოსწავლეს საშუალება აქვს მოუსმინოს მოგვიანებით ან მისთვის კომფორტულ და მოსახერხებელ დროს.

კურსე რეგისტრაციის თვის დაგვიკავშირდით: