დაბადების დღე
დაბადების დრო

თუ დაბადების დრო უცნობია, მონიშნეთ ოფცია.*

დროის სარტყელი გრინვიჩიდან:

შენიშვნა: თუ დროის სარტყელი არასწორია შეგიძლიათ მისი კორექტირება

* შენიშვნა: თუ დაბადების დრო უცნობია, რეპორტში გამორთული იქნება ასცედენტი, სახლების მდებარეობა, პლანეტების განლაგება სახლებში და მთვარის ასპექტები.

გაუზიარე მეგობრებს

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

ასტროლოგიური ინტერპრეტაციები: პლანეტები ნიშნებში, პლანეტები სახლებში, პლანეტების ასპექტები წარმოადგენს astroblogi.com ის საკუთრებას და მათი გავრცელება-გამოყენება იკრძალება საიტის ადმინსტრაციასთან შეთანხმების გარეშე.