ნატალური რუკა, არის რაც არის დანარჩენს ნინა მოიფიქრებს

 

დაბადების დღე
დაბადების მონაცემები

დროის სარტყელი გრინვიჩიდან:

შენიშვნა: თუ დროის სარტყელი არასწორია შეგიძლიათ მისი კორექტირება