კონსულტაციაზე ჩაწერა

ეს ფორმა განკუთვნილია ასტროლოგთან კონსულტაციაზე ჩასაწერად.

კონსულტაცია ფასიანია და განისაზღვრება თქვენს მიერ შერჩეული ასტროლოგიური მომსახურების მიხედვით.

*თუ თქვენი დაბადების დრო უცნობია, მითითებულ ელ. ფოსტაზე გამოგეგზავნებათ რეკტიფიკაციის ანკეტა ზუსტი დროის დასადგენათ.

თქვენი მონაცემები გადაეცემა მხოლოდ თქვენ მიერ შერჩულ ასტროლოგს.

თქვენი მონაცემები, როგორიცაა ტელეფონის ნომერი, ელ. ფოსტის მისამართი და სახელი გამოიყენება მხოლოდ ანკეტის გამომგზავნთან ურთიერთობისთვის, კონსულტაციის დროის შერჩევისთვის და ფორმაში აღმოჩენილი უზუსტობის აღმოსაფრქველად.

Astrology.ge არ გადასცემს თქვენ მონაცემებს მესამე პირს და არ გამოიყენებს მარკეტინგული მიზნებისთვის.