ჩვენ გთავაზობთ 3-წლიანი აკადემიური პროგრამის ნაწილობრივად ან/და სრულად შესწავლას. მოკლევადიანი კურსის უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ ყოველი წლის ბოლოს გაიცემა სერტიფიკატი და მხოლოდ სტუდენტის სურვილის შემთხვევაში იქნება აუცილებელი სწავლის გაგრძელება მომდევნო მე-2 ან/და მე-3 წელს.

I კურსი

კოსმოლოგიის საწყისები

I. შესავალი კოსმოლოგიაში;

II. სტიქიები, ჯვრები, კვადრანტები, ჯონსის ფიგურები, ნატალის ზოგადი კონფიგურაციები;

III. ზოდიაქოს ნიშნებ;

IV. პლანეტები და მათი მმართველობის სფეროები;

V. პლანეტები (დირექტული, სტაციონალური, რეტრო) ზოდიაქოს ნიშნებში;

VI. ფიქტიური პლანეტები და ასტეროიდები;

VII. ასპექტები ზოგადად, მინორული, მაჟორული და ცალკეული პლანეტების ასპექტები;

VIII. შემაჯამებელი გამოცდა;

II კურსი

I. ზოდიაქოს სახლები;

II. ზოდიაქოს ნიშნები და პლანეტები სახლებში:

III. ნატალური რუქის ინტერპრეტაციის მეთოდები;

IV. პიროვნების ფსიქოლოგია ნატალურ რუქაში;

V. პლანეტების ფუნქციონალური ჯგუფები;

VI.  ასტროფსიქოანალიზი;

VII. სინასტრიული კოსმოლოგია;

VIII. შემაჯამებელი გამოცდა;

III კურსი

ჰუმანისტური კოსმოლოგია

I. დინამიური პროგნოზი;

II. პლანეტარული რიტმოლოგია;

III. ალტერნიტიული პროგნოზირება;

IV. რექტიფიკაციის მეთოდები;

V. კონსულტაციის ფსიქოლოგიური და ეთიკური ნორმები (ჩათვლა);

VI. საკონსულტაციო პრაქტიკა (გამოცდა);

VII. საკურსო;

სწავლებას უხელმძღვანელებს ასტროლოგი ლია ბარათაშვილი, რომელსაც პროფესიონალური განათლება მიღებული აქვს მოსკოვის კლასიკური ასტროლოგიის უმაღლეს სკოლაში და ასევე, კოსმოლოგიისა და ანალიტიკური პროგნოზირების ცენტრში (ასტროლოგ-კონსულტანტი, ეკონომიკური და პოლიტიკური პროგნოზირების სპეციალისტი).
ქალბატონ ლიას აქვს პრაქტიკის 25 წლიანი და სწავლეების 20 წლიანი გამოცდილება. ის 1998-2002 წლებში ლექციებს კითხულობდა მოსკოვის კლსიკურ ასტროლოგიურ სკოლაში, ხოლო 2003-ში დაბრუნდა თბილისში და გახსნა პირველი ასტროლოგიური სკოლა.

სწავლის ღირებულება შეადგენს თვეში 100 ლარს

სრული კურსის ღირებულებაა 900 ლარი

ასტრო სკოლაში რეგისტრაცია

ჩვენი მეგობრები