ასტრო პროგრამები

ასტროლოგიური პროგრამები და აპლიკაციები ნატალური რუკის შესადგენად

ასტრო პროცესორი Zet 9

პლატფორმა: Windows (თავსებადია ყველა ვერსიასთან)
ენა: ინგლისური/რუსული

ასტრო პროცესორი Aura Astrology

პლატფორმა: Android 5.1+
ენა: მრავალენოვანი

ასტრო პროცესორი TimePassages

პლატფორმა: iOs/Mac Os 11.1+
ენა: მრავალენოვანი

ასტრო პროცესორი Time Nomad

პლატფორმა: iOs/Mac Os 11.1+
ენა: მრავალენოვანი

Mac Os მომხმარებლებს: Zet 9 lite-ს ინსტალაცია შესაძლებელია WineSkin ემულატორის საშუალებით.

iOs და Android მომხმარებლებს. მოცემული პროგრამები: TimePassages, Time Nomad და Aura Astrology მოცემულია რეკომენდაციის სახით, რომელიც სიზუსტით უტოლდება Zet 9-ს, მათში არ ხდება რაიმე სახის მუშაობა ასტრო სკოლაში. მათი Pro ვერსიების შეძენის შემთხვევაში, astrology.ge და ასტროლოგიის სკოლა “ასტროლოგოსი” არ იღებს პასუხისმგებლობას.